Wyszukiwarka:
Warto przeczytać

Papież o Papieżu [2019]

2019-07-02

News
Benedykt XVI - kard. J. Ratzinger, Papież o Papieżu. Słowa o św. Janie Pawle II - homilie, rozważania, przemówienia i wywiady, red. A. Demitrów, Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, Opole 2019, ss. 160.

Od "odejścia do domu Ojca" (2 kwietnia 2005 r.) mija już 14 lat. Powoli zacierają się w pamięci słowa, obrazy i wspomnienia o naszym wielkim Rodaku - Świętym Janie Pawle II. 16 października 2018 r. obchodziliśmy 40. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, a przed nami 100. rocznica jego urodzin (18 maja 2020 r.). W ten ciąg wydarzeń historycznych wpisuje się refleksja świadka i długoletniego współpracownika, a potem następcy na Stolicy Piotrowej - Józefa Ratzingera / Benedykta XVI. Któż może nam więcej powiedzieć o Świętym z Dalekiego Kraju, jak nie ten wielki teolog, a zarazem spokojny i skromny "pracownik Winnicy Pańskiej"? Papież Benedykt XVI przez wiele lat był "u jego boku"; był jako towarzysz, współbojownik, doradca, przyjaciel; był jak ewangeliczny "ten drugi" (Jezus wysyłał przecież "po dwóch" - Łk 10,1).

Taki synergiczny sposób posługi znany był w dziejach ewangelizacji od czasów pierwotnego Kościoła. Św. Paweł, olśniony łaską pod Damaszkiem, stopniowo dostrzegał tę formę posługi coraz wyraźniej: świadek i sługa słowa winien być nie tylko "narzędziem wybranym" (skeus tes eklogos; Dz 9,15) przez Boga, lecz prawdziwym jego "współpracownikiem" (synergos) w rozpowszechnianiu Dobrej Nowiny po całym świecie. Właśnie to pojęcie stanie się u Apostoła najbardziej adekwatnym wyrażeniem teologii misji. Apostoł Narodów będzie też zapraszał do współpracy wielu, by naśladować model posługi ewangelizacyjnej zaproponowany przez Mistrza z Nazaretu. Sam przymiotnik złożony syn-egos, podobnie jak pochodny odeń czasownik syn-ergein, pojawia się na długo przed Pawłem w grece klasycznej na określenie wspólnego działania. W podobnym znaczeniu używa go Biblia grecka (por. 1 Mch 12,1; 2 Mch 8,7). W Nowym Testamencie należy on niemal wyłącznie do słownictwa św. Pawła. Poza jego pismami spotykamy termin synergos tylko w trzecim Liście św. Jana (3 J 8). Chrześcijanie, współdziałając z innymi głosicielami Ewangelii, mają bowiem udział w tej samej prawdzie, gdyż pomagają w objawieniu imienia Syna Bożego. U św. Pawła ten charakterystyczny przymiotnik zjawia się aż dwanaście razy (zob. Rz 16,3.9.21; 1 Kor 3,9; 2 Kor 1,24; 8,23; Kol 4,11; Flp 2,25; 4,3; Flm 1,24; 1 Tes 3,2), obok innych określeń jego współpracowników, takich jak: "współniewolnik" (syndoulos) czy "współbojownik" (systratiotes) (A. Tronina). Czyż takimi współpracownikami nie byli: Paweł i Barnaba, Paweł i Marek (Jan), Paweł i Tymoteusz czy Tytus... A czyż nie byli nimi także: Jan Paweł II (Karol Wojtyła) i Benedykt XVI (Józef Ratzinger)?

Biblijna analogia synergicznej posługi jest wymownym dowodem pięknej relacji łączącej tych dwóch wielkich mężów Kościoła przełomu XX i XXI wieku. Oni wprowadzali Łódź Piotrową w Nowe Tysiąclecie. Znali się dobrze, ufali sobie, wspierali i uzupełniali - "szli razem w jednym kierunku" ku Chrystusowi. Znali się od chwili wyboru 16 października 1978 r., z którego kard. Ratzinger był bardzo zadowolony. Przez cały pontyfikat Jana Pawła II nie będzie ukrywał swojego podziwu dla polskiego papieża, a gdy wstąpi po nim na stolicę Piotrową, nie przestanie go dobrze wspominać (E. Guerriero). Właśnie o słowach papieża Benedykcie XVI o papieżu - św. Janie Pawle II jest omawiana książka. Wcześniej powstała już tego typu praca pod red. Elio Guerriero - teologa, historyka i biografa J. Ratzingera (zob. Jan Paweł II. Mój umiłowany Poprzednik, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2007). Niniejszy zbiór tekstów źródłowych (homilii, rozważań, przemówień, wywiadów) jest cennym uzupełnieniem rożnych opracowań biograficznych. To małe kompendium tekstów może być też cenną pomocą do osobistej medytacji i modlitwy - dziękczynienia za Wielki Pontyfikat.

Warto przytoczyć tu fragment wywiadu udzielonego przez Ratzingera Peterowi Seewaldowi, w którym ówczesny perfekt Kongregacji Nauki Wiary opowiadał o pierwszym wrażeniu, jakie na nim wywarł Wojtyła: "Połączyła nas przede wszystkim jego wolna od wszelkiego komplikowania bezpośredniość i otwartość, a także emanująca zeń serdeczność (...). Czuło się, że jest to człowiek, który należy do Boga. Człowiek, w którym nie ma żadnej pozy, który rzeczywiście należy do Boga (...). To się wyczuwa po człowieku: ten wiele cierpiał, ten doszedł do powołania pośród walk (...) To duchowe bogactwo, także radość z rozmowy i wymiany myśli - dzięki temu wszystkiemu od razu poczułem do Papieża sympatię" (por. Sól ziemi, 72n). To przekonanie i sympatia przebija się przez wszystkie zebrane teksty. Jest ich trzydzieści - mniej lub bardziej - znanych i publikowanych w innych opracowaniach (teksty z lat 2003-2011).

Przedmowę do zbioru Papież o papieżu napisał inny, znany świadek Kościoła przełomu XX i XXI w. abp Alfons Nossol, który wyznał: "Zadziwia w lekturze tych tekstów nie tylko dogłębna znajomość tekstów oficjalnych Jana Pawła II, w których redakcji większości z nich kard. Ratzinger brał przecież czynny udział (Czternaście encyklik), ale przede wszystkim ogromna przenikliwość ducha osoby św. Jana Pawła II jako poety (Tryptyk rzymski) i zarazem pasterza Kościoła powszechnego". Pozwólmy pociągnąć się urokowi tej synergii dobra i prawdy.

ks. Jan Kochel
Pozostałe tematy
Aktualności

Wracaj do domu - Festiwal Życia 2024

Zapraszamy 8 - 14 lipca 2024 do Kokotka k. Lublińca (diecezja gliwicka) na Festiwal Życia. Hasło: "Wracaj do domu!". Domem jest wiara - życie w prawdzie - wspólnota - Kościół młodych. W Biblii dom oznacza rodzinę (Łk 1,69; 1 Kor 3,9; 1 Tm 3,15). Sprawdź i przyjdź! Festiwal Życia.

więcej

Właściwe rozumienie religijności

Nowy dokument Komisji Nauki Wiary KEP "O właściwym rozumieniu chrześcijańskiej religijności" wyjaśnia czym jest zdrowa religijność i wskazuje przyczyny, które ją wykrzywiają (różne oblicza bałwochwalstwa); zob. KEP; GN25/24; Bałwochwalstwo.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 15338671

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu