Wyszukiwarka:
Warto przeczytać

Wielkie postaci Biblii [2022]

2022-11-28

News
Carlo Maria Martini, I grandi della Biblia. Esercizi spirituali con l`Antico Testamento (Opere, vol. 7), cura Laura Inverenzzi, Bompiani, Firenze - Milano 2022, s. 1216.

Siódmy tom dzieł zebranych kard. Martiniego (opera omnia) poświęcony jest rozważaniom na temat wielkich postaci ze Starego Testamentu. Od 1981 r. C.M. Martini SJ prowadził tego typu rekolekcje - ćwiczenia ignacjańskie, nt. Abrahama, Mojżesza, Jakuba, Józefa, Samuela, Dawida, Eliasza, Jeremiasza, Hioba. Każda z tych postaci stała się wzorem dla współczesnego człowieka poszukującego Boga. Wielkie postaci ST wciąż przemawiają do nas. Martini jako rekolekcjonista i biblista przyjmuje schemat trzech poziomów medytacji; np. życie Mojżesza, życie Jezusa, życie chrześcijanina. Życie wielkich postacie ST są pomocą w kontemplacji Jezusa i konfrontacji życia wierzącego. Jest to przykład mistrzowskiej interpretacji tekstów Starego Testamentu w świetle Nowego Testamentu (w świetle życia Jezusa) oraz ich aktualizacja w życiu chrześcijanina. Każda seria ćwiczeń składała się z wprowadzeń w medytację oraz uzupełniających je konferencji (tzw. instrukcje). W tych kursach rekolekcyjnych głęboka znajomość tekstu biblijnego z jednej strony i duchowości ignacjańskiej z drugiej sprawiły, że Martini dokonał oryginalnej i niezwykłej syntezy między Słowem a życiem. Warto powracać do tych rozważań, tym bardziej, że prawie wszystkie zostały przetłumaczone na język polski (zob. CCM; por. Abramo nostro padre nella fede, Roma 1983; Giacobbe. Il segno di un uomo, Milano 2017).

JK

Inne tomy: Opera omnia
Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14089819

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu