Wyszukiwarka:
Warto przeczytać

Drogi wychowania [2022]

2023-01-13

News

ks. Jan Kochel, ks. Artur Sepioło, Drogi wychowania. Elementarz pedagogii biblijnej, ilustracje Anna Szatkowska OV, Kielce: Wyd. Jedność 2022; ss. 304; ISBN 9788381447300.


Książka Drogi wychowania. Elementarz pedagogii biblijnej to zbiór 44 tematów edukacyjnych podzielonych na 11 rozdziałów. Każdy z tematów ma stałą strukturę: ilustracja, komentarz, medytacja. W ten sposób łączymy oddziaływanie pedagogiczne z medytacyjną interpretacją i aktualizacją biblijną: czytając (lectio) wybrane teksty biblijne w rytmie lectio divina, będziemy rozważać (meditatio) i modlić się (oratio), by uczyć się krytycznego osądu współczesnej rzeczywistości i dojrzewać w kręgu wartości chrześcijańskich (actio).


Od Redakcji

Książka „Drogi wychowania”, będąca – jak wskazuje podtytuł – elementarzem pedagogii biblijnej, ułożona jest w cyklu 44 tematów podzielonych na 11 rozdziałów (po 4 w każdym rozdziale). Każdy z tematów (z obszaru wychowania) posiada stałą strukturę: „Czytaj!”, „Rozważaj!”, „Módl się!” i „Żyj Słowem!”. W ten sposób, czytając (lectio) wybrane teksty biblijne w rytmie lectio divina, będziemy rozważać (meditatio) i modlić się (oratio), by uczyć się krytycznego osądu współczesnej rzeczywistości i dojrzewać w kręgu wartości chrześcijańskich (actio).

Lekturze teksów biblijnych zawartych w książce towarzyszą proste rysunki, refleksy artystycznego czytania Anny Szadkowskiej OV. Autorka nazwała postaci swoich rysunków: Dreptuś – uczeń oraz Wychowawca – nauczyciel, gdyż wiernie towarzyszą naszej lekturze w kolejnych etapach procesu edukacyjnego. Rysunki mogą być pretekstem do rozmowy z dziećmi – uczniami na tematy wychowawcze, a pomostem między teorią a praktyką jest propozycja, która odpowiada patrystycznej funkcji operatio – działaniu (czynowi). Natomiast ks. Artur Sepioło – znany ewangelizator i duszpasterz – podpowiada, jak wcielić w życie założenia pedagogii biblijnej. Dynamice propozycji dydaktyczno-wychowawczej służą również propozycje w ramce – pytania czy problemy sformułowane przez dr Kornelię Czogalik – polonistkę i teolog., a odzwierciedlające najczęstsze postawy dzieci trochę starszych niż te, do których przemówią przygody Dreptusia.

Odbiorcy książki:

– przede wszystkim katecheci, wychowawcy i rodzice, a więc osoby bezpośrednio zainteresowane wychowaniem religijnym dzieci i młodzieży;
– wszystkie osoby, którym zależy na chrześcijańskim wychowaniu młodego pokolenia.

Dlaczego warto przeczytać tę książkę?

– doskonała pomoc w pracy katechetycznej i duszpasterskiej z dziećmi i młodzieżą, a także w domu w czasie tzw. katechezy rodzinnej,
– publikacja w formule elementarza biblijnego pomoże odbiorcom odnaleźć podstawowe i najprostsze ścieżki wychowania w oparciu o tradycyjne wartości.

Autorzy:

Jan Kochel, kapłan diecezji gliwickiej, teolog i pedagog, profesor nauk teologicznych, kierownik katedry Teologii Pastoralnej, Katechetyki, Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Opolskiego, rzeczoznawca ds. podręczników przy Komisji Wychowania Katolickiego KEP, redaktor naczelny strony Szkoły Słowa Bożego (www.ssb24.pl). Autor m.in.: Pedagogia biblijna w katechezie (2012), Wprowadzenie do antropologii pedagogicznej (2018), Wprowadzenie do edukacji osób starszych (2020), „Tak” dla wychowania seksualnego. Wprowadzenie do katolickiej pedagogiki seksualnej (2021), Leksykon katechetyczny (2022).

Artur Sepioło, kapłan diecezji gliwickiej, teolog i ewangelizator, doktorant INT UO, dyrektor Sekcji ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezji Gliwickiej, koordynator Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń Diecezji Gliwickiej, dyrektor diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego w Gliwicach oraz członek Krajowej Rady Dyrektorów Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji (SESA Polska). Autor m.in. Nowa ewangelizacja. Śladami Jana Pawła II (2001), materiałów SNE Dojrzewanie cz. I-II (2017), Dziennik Nowego Życia cz. I-II (2017), Owocowanie (2018), Służba. Kompetencje zawodowe (2021).

Anna Szadkowska OV, moderator i diecezjalny konserwator zabytków (Gliwice), autorka ilustracji m.in. do M. Zawada OCD, Droga na Górę Hermon (2016) oraz Mała księga metafor i bezpośredniości, czyli "Liber viarum" (2020).

Kornelia Czogalik, teolog i polonistka, doktor teologii moralnej WT UO, nauczyciel jęz. polskiego oraz poradni rodzinnej w parafii; zajmuje się twórczością teatralną oraz poetycką. Autorka m.in. tekstu oratorium Dróżki Matki Boskiej Pokornej z muzyką J.H. Botora (2011).

Zob. Jedność

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14089569

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu