Wyszukiwarka:
Warto przeczytać

Nowi ewangelizatorzy [2013]

2014-01-08

News
Jose H. Pardo Flores, Nowi Ewangelizatorzy dla Nowej Ewangelizacji, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 2013, ss. 192.

Książka podsumowuje 40 lat doświadczenia świeckiego ewangelizatora José H. Prado Floresa! Autor potrafi przyznać się do błędu, lecz wykorzystuje też szansę ewangelizowania "w porę i nie w porę". Przedstawia kerygmat jako wielkie bogactwo Kościoła i podstawę życia chrześcijańskiego. Publikacja ma przejrzysty i czytelny schemat: wstęp - rozwinięcie tematu - wnioski. Przeplatana jest obrazami z życia i budującymi przypowieściami (obrazami). Pytanie zasadnicze (problem) pracy brzmi następująco: Czy potrzeba Nowej Ewangelizacji? Sześć rozdziałów książki wyznacza etapy drogi dla "nowych ewangelizatorów" w procesie "nowej ewangelizacji", która "nie jest koncepcją do dyskusji czy refleksji, lecz działaniem, które należy podjąć" (s. 21). "Nowa Ewangelizacja jest ewangeli-akcją, działaniem Ewangelii lub Ewangelią w działaniu; działaniem, które należy podjąć natychmiast, ponieważ miłość Chrystusa przynagla nas (2 Kor 5, 14)" (s. 17). "Owa nowość niech opiera się na oryginalnych formułach i metodach, twórczych i pedagogicznych; takich, które wkraczają na nowe drogi, porzucając wszystko, co stoi w sprzeczności z Ewangelią. Ewangelizacja to Ewangeli-akcja, która przedstawia Dobrą Nowinę, albo jeszcze lepiej - Jezusa-Ewangelię bez ozdobników i skrótów" (s. 40). Na zakończenie podano też listę oraz dokładne adresy (25-ciu) Szkół Nowej Ewangelizacji działających w Polsce. Praca Prado Floresa nie wnosi nowych idei, ale porządkuje plan nowej ewangelizacji. Jest przez to przewodnikiem i kompasem dla wszystkich odpowiedzialnych za ewangelizację w Kościele i świecie. Nikt z podejmujących misję ewangelizacyjną nie może jednak zapomnieć, że bez działania Ducha Świętego jest to rzeczywiście mission impossible!

ks. Jan Kochel


* Ewangelia to moc Boża ku zbawieniu dla każdego wierzącego (zob. Rz 1,16). Jednak głoszenie kerygmatu jest również głupstwem (por. 1 Kor 1,21). Na jedności tych dwóch paradoksalnie sprzecznych czynników opiera się ewangelizacja z wielką mocą.

Autor niniejszej książki przedstawia kerygmat jako wielkie bogactwo Kościoła i podstawę życia chrześcijańskiego. Swoje rozważania prowadzi z perspektywy duszpasterskiej. W jego przekonaniu warto najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie, jak ewangelizował Kościół pierwotny.

Ewangelizator powinien: zanurzyć się w Jordanie, aby posiąść osobiste doświadczenie bezwarunkowej miłości Boga, upaść w Damaszku poprzez osobiste spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym, wstąpić do Wysokiej Komnaty, aby otrzymać dynamis Ducha, oraz pójść do Emaus, aby jego serce zapłonęło ogniem Słowa. Czytelnicy odnajdą stronice pełne bardzo konkretnych tropów, aby to nawrócenie stało się rzeczywistością
[od Wydawcy].

Spis treści:

I. CHARAKTER NOWEJ EWANGELIZACJI

1. Wstęp
2. Rozwinięcie tematu
A. Czy potrzebujemy Nowej Ewangelizacji?
B. Nowa Ewangelizacja powinna być nowa
a. Powielając stare zachowania, nie ruszymy do przodu
b. Trudności: rezygnacja z przestarzałych wzorców
c. Strącić krowy do wąwozu
C. Nowa Ewangelizacja powinna być ewangelizacją
a. Ewangelizacja chrystocentryczna z jednym ewangelizacyjnym przesłaniem: Jezus Zbawiciel, Pan i Jedyny Pośrednik
b. Ewangelizacja kerygmatyczna: rozpocząć od kerygmatu
c. Ewangelizacja charyzmatyczna: zbawienie jest za darmo
d. Ewangelizacja profetyczna: z proroczą mocą Słowa Bożego
e. Ewangelizacja liturgiczna: celebracja głoszonego Słowa
f. Wymiar społeczny Nowej Ewangelizacji: ustanowienie Królestwa Bożego
D. Strategia: zapłacić cenę za zmianę
a. Zmiana taktyki: zarzuć sieć z drugiej strony łodzi
b. Odrzuć złe ryby
c. Nowe wino do nowych bukłaków
3 Wnioski

II. NOWI EWANGELIZATORZY

1. Wstęp
2. Rozwinięcie tematu
A. Zanurzyć się w Jordanie: doświadczyć miłości Boga
B. Pójść do Damaszku: osobiste spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym
C. Wstąpić do wysokiej komnaty: przyjąć moc Ducha
a. Dostrzec obecność Ducha Świętego
b. Huragan czy klimatyzacja?
D. Iść i biec
a. Iść do Emaus, by serce rozgorzało ogniem Słowa
b. Pobiec z radością w góry Judy
3. Wnioski

III. KERYGMAT APOSTOLSKI

1. Wstęp
2. Rozwinięcie tematu
A. Punkt wyjścia: kerygmat a katecheza - dwa odmienne, a zarazem komplementarne etapy
B. Czym jest kerygmat Apostolski: okrzyk Dobrej Nowiny o Jezusie
C. Treść kerygmatu Apostołów: Jezus - umarły, zmartwychwstały i uwielbiony jako Zbawiciel, Pan i Mesjasz
a. Umarł na krzyżu
b. Wskrzeszony przez Boga, ukazuje się świadkom
c. Uwielbiony: wyniesiony na prawicę Boga
D. Celowość kerygmatu Apostołów: za nas i dla nas
E. Podejście kerygmatu Apostolskiego: przenikać serca
F. Cel głoszenia nauki przez Apostołów: otrzymać Ducha Świętego
G. Nasza odpowiedź na Bożą propozycję: wiara, skrucha i nawrócenie. Wyznać Jezusa Zbawiciela i ogłosić Go Panem
H. Wytrwać do końca: tworzyć Ciało Chrystusa w Kościele
3. Wnioski

IV. WIELKI NAKAZ - WIELKIE ZANIEDBANIE

1. Wstęp
2. Rozwinięcie tematu
A. Punkt wyjścia ewangelizacji: ewangelizacja to głoszenie Dobrej Nowiny o Jezusie
B. Wielkie przykazanie
C. Ewangelizacja to nie opcja, lecz nakaz
a. Jeżeli nie ewangelizujemy, nie jesteśmy chrześcijanami
b. Jeżeli nie ewangelizujemy, nie jesteśmy katolikami
c. Jeżeli nie ewangelizujemy, nie jesteśmy uczniami
D. Wielki Nakaz - wielkie zaniedbanie
E. Dlaczego nie ewangelizujemy? Dlatego że sami nie jesteśmy zewangelizowani
1. Dlatego nie czujemy się powołani ani posłani przez Boga
2. Dlatego że brak nam wiary, a to objawia się w paraliżujących strachach i lękach
3. Dlatego że nie widzimy natychmiastowych owoców
4. Dlatego że nie jesteśmy rozmiłowani w Jezusie
5. Dlatego że naszemu życiu brakuje spójności z głoszoną przez nas Ewangelią
F. Kiedy nie ewangelizujemy?
1. Kiedy wątpimy w bezinteresowną miłość Boga
2. Kiedy brakuje nam Ducha Świętego
3. Kiedy brakuje nam wspólnoty
4. Kiedy nasze serce jeszcze nie płonie ogniem Słowa Bożego
5. Kiedy przekazujemy doktrynę i katechezę, zakładając, że jest to Dobra Nowina
3. Wnioski

V. SIEDEM PROBLEMÓW KERYGMATU

1. Wstęp
2. Rozwinięcie temat
Problem 1: Gdy uważamy kerygmat za coś oczywistego
Problem 2: Gdy nie doceniamy wewnętrznej siły głoszenia i nasycamy je katechezą
Problem 3: Gdy zakładamy, że kerygmat ma charakter protestancki i "dodajemy" mu katolicyzmu przy pomocy sakramentów i nabożeństw
Problem 4: Gdy zamieniamy kerygmat w katechezę
Problem 5: Gdy kerygmat głoszą katecheci i nauczyciele, którzy nie są świadkami
Problem 6: Gdy jesteśmy pozbawieni wspólnoty, która wspiera i przyjmuje nowo zewangelizowanego
Problem 7: Jedyny problem bez wyjścia: gdy nie głosimy kerygmatu
3. Wnioski

VI. KOŚCIÓŁ ZEWANGELIZOWANY I EWANGELIZUJĄCY

1. Wstęp
2. Rozwinięcie temat
A. Aby ewangelizować z wielką mocą, trzeba być zewangelizowanym z wielką mocą
B. Dziedziniec pogan zaatakował dziedziniec kapłanów
C. Jeżeli nie jesteś zewangelizowany, nie ewangelizuj
D. Jeżeli jesteś katechetą, najpierw pozwól działać ewangelizatorom
3. Wnioski

ZAKOŃCZENIE

Szkoły i ośrodki Nowej Ewangelizacji w Polsce

Pozostałe tematy
Aktualności

Wracaj do domu - Festiwal Życia 2024

Zapraszamy 8 - 14 lipca 2024 do Kokotka k. Lublińca (diecezja gliwicka) na Festiwal Życia. Hasło: "Wracaj do domu!". Domem jest wiara - życie w prawdzie - wspólnota - Kościół młodych. W Biblii dom oznacza rodzinę (Łk 1,69; 1 Kor 3,9; 1 Tm 3,15). Sprawdź i przyjdź! Festiwal Życia.

więcej

Właściwe rozumienie religijności

Nowy dokument Komisji Nauki Wiary KEP "O właściwym rozumieniu chrześcijańskiej religijności" wyjaśnia czym jest zdrowa religijność i wskazuje przyczyny, które ją wykrzywiają (różne oblicza bałwochwalstwa); zob. KEP; GN25/24; Bałwochwalstwo.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 15339755

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu